Meny

Handledarutbildning Uppdatering 2021:8 (E-learning)

Kursinnehåll och mål

Vad behöver en ST-handledaren som genomfört en grundläggande handledarkurs tidigt 2021 eller något år innan lära sig för att vara ordentligt uppdaterad 2024? Vad behöver ingå som en konsekvens av det nya regelverket från 2021, införandet av BT samt den allmänna utveckling som skett inom fält som utbildningsprogram, bedömning och handledningssamtal?

Svaret på frågorna är innehållet i denna kurs!

Innehåll

1. Vad är på gång?
Vi börjar med en överblick över ST-området. Det sker en långsam förflyttning mot en målstyrd utbildning (sedan 1992). Det underlättar din roll som handledare att förstå det svenska systemet och vart målstyrningen befinner sig just nu. Och den nya utbildningsstrukturen är ett måste att ha koll på som handledare, nya tider stundar. Sist presenterar vi ett perspektiv du, kliniker och vårdcentraler behöver ha för att nå upp till kraven inom handledning och ST.

2. Hur ser regelverket ut?
Vi fortsätter med att gå in på detaljerna i de nya regelverket för de två delarna i specialiseringstjänstgöringen – BT och ST. Mycket är sig likt inom ST, men det finns vissa förändringar som är viktiga att ha koll på.

3. Vad händer i praktiken?
Det händer ganska mycket inom handledarområdet. Regelverket är endast en del. I den tredje modulen tar vi bl.a upp utvecklingen inom planering, samtal och bedömning så att du är ordentligt uppdaterad inom hela fältet.

4. Examination och avslutning
När du genomfört de olika modulerna och har klarat av examinationen som består av ett antal flervalsfrågor och fyllt i din utvärdering så har du kvalificerat dig för ett intyg.

x