Meny

Utbildningar för studierektorer

Utbildning för Studierektorer
En forskningsbaserad studierektorskurs med fokus på praktiskt användbara verktyg och erfarenhetsutbyte mellan deltagare.
Omfattning: Tre kursdagar, en förberedande modul samt ett eget förbättringsarbete efter kursen.
Målgrupp: Studierektorer inom AT-, BT-, och ST.
Kursledare: Hanna Wijk och Sara Ingvarsson
Information och anmälan: Kurser | Wijk Kompetens & Utveckling AB


Fortbildningsdag för studierektorer

Datum: 15 mars 2024 kl 9.30-16.00 (fika serveras från 9.00)
Innehåll: Effektiv klinisk handledning för utveckling av kliniska färdigheter. Studierektorns största utmaningar.
Plats: Mornington Hotel, Stockholm
Målgrupp: Studierektorer inom AT-, BT-, och ST.
Kursledare: Hanna Wijk och Sara Ingvarsson
Information och anmälan: Kurser | Wijk Kompetens & Utveckling AB

x