Meny

LOoP för ST-läkare

LOoP – Ledarskap, Organisation och Pedagogik – för ST-läkare, är en helt ny kurs skapad utifrån erfarenheter av hundratals utbildningsdagar med läkare i ledarskap, handledarskap och samtal under de senaste 10 åren. LOoP riktar sig till läkare i första halvan av sin ST och motsvarar innehåll i delmål a1, a2, a6 och b1 enl 2015:8. För 2008:17 motsvarar kursen delmål 13, 16, 17 och 18.

Under 5 dagar (3+2) får du som deltagare lära dig om:

 • Ledarskap i praktiken utifrån läkarrollen
 • Grunderna i framgångsrik kommunikation som ledare, handledare och läkare
 • Utvecklande feedback och konfliktlösning
 • Hälso- och sjukvårdens organisation och styrsystem
 • Organisation och grupp ur ett psykologiskt och systemiskt perspektiv
 • Lärande och handledning som ledare och handledare
 • Etik i teori och praktik som läkare och handledare.

I kursen ingår:

 • 5 kursdagar på dagtid centralt på kursorterna (inkl lunch och fika)
 • Everything-DiSC inkl en 20-sidig personlig DiSC-profil (Info)
 • Kursbok
 • Webb-baserat lärandestöd
 • Konkreta verktyg för fortsatt utveckling.

Kursledare: Magnus Ström, organisationskonsult och utbildare med 600+ kursdagar med läkare.

Pris: 19.900 kr exkl moms. Partnerpris: 16.900 kr exkl moms.

Kursen innefattar egenstudier före och under kursen motsvarande ungefär två halvdagar. Förslagsvis schemaläggs dessa en halvdag före kurs samt en halvdag innan dag 4–5. Deltagaren ska inför kursen göra ett s k DiSC-test (webb), vilket tar ca 15–20 minuter.

OBS! LOoP avhandlar viktiga grunder i framgångsrik kommunikation användbara i läkarens alla roller. Men vi rekommenderar inte att denna kurs ersätter en konsultationskurs då den inte innefattar träning i patientkonsultationen specifikt. Men slutligen är det naturligtvis en bedömning av respektive ST-läkares kompetensnivå i förhållande till kompetensmålen.

LOoP innefattar ämnet handledning (pedagogik) men för dig som är i slutet av din ST eller redan är specialist och snart ska handleda egna ST-läkare, rekommenderar vi vår kurs Handledarutbildning för specialister och ST-läkare (3 dagar).

x