Meny

Handledarutbildning för ST-läkare och specialister

Kursinnehåll

Kursen omfattar 3 dagar och ger dig som deltagare kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för handledning av AT- och ST-läkare. Efter utbildningen kommer du ha en klar och konkret bild över ditt uppdrag, regelverk, målbeskrivning och rollfördelning samt ha tillgång till flera viktiga samtalsverktyg och bedömningsinstrument från handledarens verktygslåda. 

Målgrupp: Kursen riktar sig till ST-läkare och specialister som handleder eller står inför att handleda AT- och ST-läkare. 

Delmål: SOSFS 2015:8 – a1 och a2.

Omfattning: 3 dagar på dagtid 9-16.

Varför 3 dagar? Vår erfarenhet är att det krävs tre dagar om man som deltagare ska klara av att ta emot, omsätta och träna på alla viktiga aspekter som ingår i handledning av läkare. En annat viktigt inslag är möjligheten till reflektion och erfarenhetsutbyte.

”Ett måste för alla som vill vara handledare. Stor mängd av träning och övningar. Klar och direkt. Fortsätt så! Släpp inte taget och kvalitet.” Zvonimir, Läkare Göteborg.

Pris
12 900 kr exkl moms. Med rabattkod från ST-forum: 9 900 kr exkl moms.
Fika och lunch ingår i kursavgiften. Eventuella resor och logi betalas av deltagaren.

Pedagogik
Interaktiv och upplevelsebaserad där teori kombineras med samtal, reflektion och övning.

Kursledare
Magnus Ström, organisationskonsult med 900+ utbildningsdagar med läkare. Magnus utbildar läkare i handledning och ledarskap över hela landet sedan 15 år tillbaka och har arbetat med människor och organisationers utveckling i 25+ år med inriktning mot lärande, kommunikation och ledarskap.

Intyg
Intyg 2008:17 för delmål 16.
Intyg 2015:8 för att kursen motsvarar innehåll i delmål a1 och a2.

Kursinnehåll
Dag 1 – Klargörande av handledningens syfte samt handledarens roll och uppdrag

 • Om handledning som företeelse och dess utveckling och syfte
 • Regelverk och riktlinjer
 • Handledaruppdraget och olika roller inom ST-utbildningen
 • Grundläggande handledningsmodeller

Dag 2 – Samtalsverktyg för och träning på handledningens praktiska genomförande

 • Handledningssamtalet i praktiken: verktyg för det utvecklande handledningssamtalet.
 • Handledning av kollega i ”skarpt läge” med utvecklande feedback från adept och observatör.

Dag 3 – Bedömning, feedback, plattform och yrkesroll i handledning

 • Bedömning och bedömningsinstrument i handledning
 • Feedback i teori och praktik
 • Yrkesrollen i handledning
 • Plattform för handledning
 • Svåra situationer som handledare och hur man löser dem

Utbildningens målsättning är att du efter avslutad kurs bl.a ska

 • förstå de riktlinjer och författningar som styr läkares vidareutbildning samt vilken praktisk innebörd detta ger för handledarens uppdrag, roll och uppgift.   
 • förstå ansvarsfördelning mellan adept, handledare, studierektor och verksamhetschef.
 • kunna genomföra utvecklande handledningssamtal med fokus på adeptens individuella behov.
 • kunna leda ett handledningssamtal där handledare och adept på ett enkelt och konkret sätt analyserar olika värdekonflikter i arbetet.
 • kunna redogöra för skillnaden mellan normativ och formativ bedömning av st-läkare och dess praktiska innebörd och tillämpning.
 • kunna redogöra för olika typer av bedömningsinstrument, samt vilka faktorer som är avgörande för att användandet ska hålla en bra kvalitet.
 • förstå betydelsen av konkreta observationer vid bedömning/feedback samt kunna tillämpa feedback (normativ bedömning) som är användbar för adepten i dennes utveckling.

FRÅGOR? Kontakta kursledare Magnus Ström: magnus@lakarutveckling.se

 

x