Meny

Handledarutbildning för läkare (E-learning)

Kursen riktar sig till ST-läkare och specialister som handleder eller står inför att handleda ST-läkare och är ett seriöst alternativ till en fysisk handledarkurs på tre dagar. Kursen är även lämplig för handledning av BT-läkare.

Handledning har en central roll i läkares specialiseringstjänstgöring. Förutom att utveckla och stödja BT/ST-läkaren ska handledaren bedöma och kvalitetssäkra uppnådd kompetens. Handledarrollen har blivit alltmer professionaliserad och genomgången handledarutbildning har varit ett krav för ST-handledare sedan 2008, samt från 2021 även för AT och BT-handledare.

De flesta vårdgivare erbjuder idag handledarutbildningar med regelbundenhet, och det finns också ett antal öppna kurser som enskilda läkare kan anmäla sig till. Handledarutbildningar i form av e-learning finns det ett fåtal av.

E-learning har visat sig vara ett välfungerande alternativ, som till och med har flera fördelar. Deltagaren kan lära sig i sin egen takt, gå tillbaka och repetera, eller fördjupa sig i områden som är av särskilt intresse. Att använda olika pedagogiska metoder är positivt för lärandet, liksom att främja egen aktivitet och reflektion hos kursdeltagaren. Rent praktiskt kan deltagaren genomföra utbildningen utan att behöva resa, och kan också dela upp kursen på en längre period.

Övergripande mål
Det främsta syftet med kursen är att ge ökad kompetens i handledning för att på så vis bidra till välutbildade specialistläkare, vilket i förlängningen bidrar till förbättrad vård för patienten.

Delmål
SOSFS 2015:8: Delmål a1
HSLF-FS 2021:8: Delmål STa6

Pedagogik
Denna kurs genomförs helt på en digital lärplattform. Kursen består av ett antal moduler, som i sin tur innehåller olika delar. Deltagaren följer kursmodulerna steg för steg; tar del av filmer, texter och göra egna uppgifter. Deltagaren kan avbryta kursen när som, och fortsätta vid ett senare tillfälle. Kursupplägget är utformat utifrån forskning kring vuxnas lärande i kombination med kursledarnas erfarenheter från såväl digitala och fysiska handledarkurser.

Kursen är skapad av…
Hanna Wijk: har 20 års erfarenhet av att arbeta med professionell utveckling av läkare, främst genom utbildningar, handledning och utredningar på organisationsnivå. Hon har genomfört en stor mängd handledarutbildningar för såväl specialister som ST-läkare, och är även författare av området handledning i ”ST-boken” (Björgell, Uddenfält Worth). Hanna har disputerat på  ledarskap inom läkares vidareutbildning, mer specifikt på ST-studierektorsrollen.

Magnus Ström: har 20 års erfarenhet av att arbeta med professionell utveckling av läkare genom utbildningar i handledning, svåra samtal och ledarskap, samt som utvecklingsstöd på organisationsnivå. Han har genomfört en stor mängd handledarutbildningar för ST-läkare och specialister sedan 2006.

x